Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met inachtneming van het voorgenoemde geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: info@de-labrador-retriever.nl

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Laat hier je reactie achter!

1 Comment

  • Joop Nagtegaal

    Reply Reply januari 20, 2015

    Beste Jan ik wil je even zeggen dat ik mijn labrador helaas weg moeten doen I.v.m.dat er bij mij op het plein veel katten verblijven acht zelfs als ik Loekie uit liet was hij niet te houden ik was nog aan het genezen van een gebroken arm en ik woon alleen dus ik had er best heel veel moeite mee met uit laten.Ik heb al zeker zes keerplat op straat of in de bossage gelegen ik ben 79 jaar en was bang dat ik nog op een keer mijn heup zal breken dus heb ik hem met tranen in mijn ogen. Afgestaan bij het asiel.Ik was heel blij dat ik bericht had dat Loekie naar een boerderij in Brabant was gegaan.daar was ik heel gelukkig mee.Ik denk nu ook dat ik beter maar geen hondje meer moet nemen op mijn leeftijd.Beste Jan zo ben je op de hoogte hoe of het mij met loekie is vergaan helers jammer maar het is niet anders.Hartelijk gegroet Joop.

Leave A Response

* Denotes Required Field